Regulamin

WSTĘP

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin usługi hostingu Unihosting.PL świadczonej przez firmę Unirank.PL.
 • Usługa hostingu – obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez Unihosting.PL usługi polegającej na udostępnieniu możliwości utrzymywania i udostępniania stron lub aplikacji w publicznej sieci WWW. To usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług wyspecyfikowanych na stronach WWW Unihosting.PL, zgodnych z parametrami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronach WWW Unihosting.PL i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Opłata hostingowa – opłata tytułem świadczenia usługi hostingu, która ustalana jest w zależności od zapotrzebowania na miejsce na serwerze.
 • Opłata za domenę – opłata wynikająca z rejestracji/przedłużenia domeny internetowej przez firmę Unirank.PL
 • Poniższy cennik usług hostingowych dotyczy Klientów, którym firma Unirank.PL wdrożyła projekt responsywnej strony internetowej:
  0,1-1,0 GB – 39,00 PLN brutto/rok (np. strony firmowe, blogi, a także witryny zamówione przez Klientów poprzez Allegro),
  1,1-3,0 GB – 80,00 PLN brutto/rok (większe serwisy),
  3,1-5,0 GB – 100,00 PLN brutto/rok (rozbudowane strony),
  5,1-7,0 GB – 120,00 PLN brutto/rok, 
  7,1-10,0 GB – 150,00 PLN brutto/rok,
  10,1-12,0 GB – 170 PLN brutto/rok
 • Klientów, którzy nie zlecili budowy strony internetowej firmie Unirank.PL ani nie wykupili żadnej dodatkowej usługi, a korzystają z usług hostingowych, obowiązuje wysokość opłat zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie Hosting bez limitu transferu, tzn. rabat w wysokości 50% na usługi hostingowe w pierwszym roku. Opłata za odnowienie hostingu na kolejne lata naliczana jest zgodnie z wybranym planem i bez uwzględnienia rabatu w wysokości 50%. Opłaty za korzystanie z większych powierzchni dyskowych [13-500 GB] ustalane są indywidualnie. Opłaty związane z tą grupą Klientów są następujące:

         0,1-1,0 GB – 39,00 PLN brutto/pierwszy rok – kolejne lata: 78,00 PLN brutto/rok
         1,1-3,0 GB – 80,00 PLN brutto/pierwszy rok – kolejne lata: 160,00 PLN brutto/rok
         3,1-5,0 GB – 100,00 PLN brutto/pierwszy rok – kolejne lata: 200,00 PLN brutto/rok
         5,1-7,0 GB – 120,00 PLN brutto/pierwszy rok – kolejne lata: 240,00 PLN brutto/rok
         7,1-10,0 GB – 150,00 PLN brutto/pierwszy rok – kolejne lata: 300,00 PLN brutto/rok
        10,1-12,0 GB – 170 PLN brutto/pierwszy rok – kolejne lata: 340,00 PLN brutto/rok

Cennik rejestracji domen PL, COM.PL, INFO.PL, NET.PL, INFO, BIZ, BIZ.PL, COM, ORG, ORG.PL, EU oraz domen regionalnych: w pierwszym roku Klient nie ponosi żadnych kosztów rejestracji domeny. Firma Unirank.PL dokonuje darmowej rejestracji wymienionych domen na rok. Opłata na kolejne lata dla każdej z wymienionych wyżej domen wynosi 129,00 PLN brutto.

 • Hostingodawca – firma Unirank.PL z siedzibą w Kutnie (99-300), ul. Wilcza 3b/39, NIP: 7752513289, unirank@onet.pl, tel. +48 697698253.
 • Klient – osoba fizyczna, firma lub osoba prawna korzystająca z usługi hostingu Unihosting.PL.

§1. Ogólne warunki zamawiania Usługi hostingu

 • Usługa hostingu świadczona jest klientom firmy Unirank.PL w celu utrzymania na serwerze ich danych, witryn i aplikacji.

§2. Zmiana parametrów Usługi hostingu

 • Unihosting.PL świadczy elastyczną usługę, w której opłata naliczana jest wyłącznie za powierzchnię zajmowaną przez stronę www klienta. Wszelkie parametry usługi dla wszystkich klientów pozostają takie same. Parametry hostingu można sprawdzić na stronie www.Unihosting.pl w dziale HOSTING.

§3. Dostępność serwerów

 • Dostępność Usługi hostingu wynosi 99,5% w skali miesiąca.
 • Maksymalny okres przerw technicznych w ciągu roku kalendarzowego wynosi 8 godzin. O przerwach technicznych Unihosting.PL.pl będzie informował z minimum 24 – godzinnym wyprzedzeniem przy użyciu poczty elektronicznej lub na stronie www.Unihosting.PL. Okres przerw technicznych nie jest wliczany do czasu dostępności Usług hostingu.
 • W przypadku awarii leżącej po stronie Unihosting.PL, obniżającej dostępność usługi poniżej 99,5% w miesiącu, za każde rozpoczęte 4 godziny braku dostępności Usługi hostingu, przysługuje bezpłatne przedłużenie ważności konta Klienta o okres 3 dni kalendarzowych.
 • Klient jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej materiałów. Firma Unirank.PL nie jest zobowiązana do sporządzania kopii zapasowej materiałów i nie jest zobowiązana do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.

 

§4. Korzystanie z usługi

 • Na usługę hostingu nie zostają nałożone żadne limity z wyjątkiem ilości wysyłanych e-maili/godzinę (2000) oraz tych, które ewentualnie mogą wynikać z samej specyfikacji zamieszczonej na stronie Unihosting.PL.

Klient oświadcza, że:

 • (1) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych,
 • (2) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu jako repozytorium danych, w szczególności jako hostingu lustrzanego innego hostingu służącego do przechowywania danych,
 • (3) nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na hosting w szczególności z sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących do rozpowszechniania danych,
 • (4) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, w szczególności typu „spam”,
 • (5) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do masowej wysyłki informacji przy pomocy poczty elektronicznej,
 • (6) będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na hostingu,
 • (7) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do atakowania bądź zakłócania pracy innych hostingów znajdujących się w sieci Internet lub sieci Unihosting.PL, np. ataki typu DDOS. Na kontach z dostępem do SSH zabronione jest uruchamianie programów typu SETI@HOME, Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier, programów p2p oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji audio/video lub w sposób znaczący obciążający serwer lub łącze Unihosting.PL
 • (8) nie będzie wykorzystywał powierzchni serwera do tworzenia stron i aplikacji niezgodnych z polskim prawem, służących oszustwom czy wyłudzeniom lub wykorzystujących nieuczciwe praktyki w celach zarobkowych.

 

§5. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo

 • Dane osobowe klientów firmy Unirank.PL podlegają ochronie, a hostingodawca nie ingeruje w pliki znajdujące się na koncie hostingowym klientów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia osób trzecich lub organów ścigania, że klient wykorzystuje przydzieloną powierzchnię dyskową w sposób niezgodny z prawem, firma Unirank.PL może udostępnić dane osobowe klienta podmiotom uprawnionym lub/i zablokować/usunąć konto klienta.

 

§6. Postanowienia końcowe

 • Usługa hostingu może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy akceptują zasady niniejszego regulaminu oraz stosują się do nich. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad hostingodawca może zablokować/usunąć konto hostingowe klienta, który dopuścił się naruszenia.