Aby dodać nową podstronę w swojej witrynie, należy zalogować się do kokpitu admina i kliknąć opcję STRONY >> DODAJ NOWĄ. Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlony edytor wizualny – to w nim wpisujemy i edytujemy treść, którą chcemy zamieścić. Jeśli nie znamy html/css, to należy zadbać o to, aby edytor pracował w trybie wizualnym – wówczas treść dodajemy tak, jak w przypadku popularnego edytora tekstowego MS Word. Trzeba pamiętać, że dodanie podstrony to nie koniec pracy. Należy ją jeszcze odpowiednio umieścić w menu, aby system wiedział, w jaki sposób i w jakiej hierarchii ma być wyświetlana. W tym celu należy wybrać opcję MENU w kokpicie admina.