Dla wszystkich kont struktura serwerów pocztowych jest następująca: Serwery poczty przychodzącej: POP3: mail.nazwadomeny.pl port 110 lub IMAP: mail.nazwadomeny pl port 143. Serwer poczty wychodzącej: SMTP: mail.nazwadomeny.pl port 587 włączona autoryzacja TLS (w niektórych programach pocztowych ma ona nazwę STARTTLS). W miejscu nazwadomeny.pl należy wstawić nazwę domeny, której będą Państwo używać do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.